Punë

Lista e vendeve të punës të hapura për të huajt në Francë

Nëse profesioni juaj gjendet në të, do ta keni më të lehtë të gjeni një punë në Francë. Kjo do të thotë se nevojat tejkalojnë ofertën e tregut vendas të punës. Nga ana tjetër, kur aplikoni ligjërisht për një leje pune (nëse jeni jashtë Francës, por edhe nëse jeni brenda por pa leje qëndrimi), do të keni më shumë mundësi për t’u pajisur me një të tillë.

Taxat që paguan për ju punëdhënësi?

Une des raisons pour lesquelles les employeurs français hésitent à embaucher des étrangers, en plus de celle des démarches administratives supplémentaires comme nous l’avons expliqué ici, c’est le paiement d’une taxe spéciale. Bref, pour être embauché en France, un employeur doit payer une taxe supplémentaire et importante, qui peut aller jusqu’à des centaines, voire des milliers d’euros.

Lejet e qendrimit që lejojnë të punosh

Quand je n’ai pas besoin d’un permis de travail Le travail des étrangers non européens en France est encadré par des règles spécifiques dont découlent des obligations particulières que vont devoir respecter l’employeur et/ou le travailleur étranger. Le code du travail ainsi que le code de l’entrée et du séjour du droit des étrangers (CESEDA) …

Lejet e qendrimit që lejojnë të punosh Lexoni me shume

Pa leje pune, si mund të punoj në Francë?

Në rast se ju banoni në mënyrë të rregullt në Francë, me një leje qëndrimi, por që nuk autorizon punë, punëdhënësi juaj i ardhshëm duhet të bëjë një kërkesë për autorizim pune në një institucion që quhet Direccte.

sqAlbanian