Në tre gjuhë të ndryshme

Përkthime

Shqip, anglisht, frëngjisht

Oferta jonë në përkthime është e gjerë. Përveç ekspertizës së lartë në komunikim dhe advokaci, ne jemi një agjensi e liçensuar përkthimesh dhe interpretariati. Agjensia merr përsipër përkthimin, interpretimin dhe redaktimin e të gjitha materialeve të komunikimit që lidhen me emigracionin në Francë, në shqip, frëngjisht dhe anglisht; broshura, fletëpalosje, video, ligje, rregullore, intervista, histori personale dhe profesionale, biseda telefonike, trajnime face to face apo online në njërën nga këto gjuhë apo në dy gjuhë njëkohësisht, artikuj për web apo për shtypin e shkruar, forume online, përkthime dhe mbushje formularësh të ndyshëm administrativë etj.

Ne ju ofrojmë një gërshetim të plotë të përvojës në Francë me përvojën nga vendet burime të emigracionit

sqAlbanian