Në tre gjuhë të ndryshme

Përkthime

Shqip, anglisht, frëngjisht

Oferta jonë në përkthime është e gjerë. Përveç ekspertizës së lartë në komunikim dhe advokaci, ne jemi një agjensi e liçensuar përkthimesh dhe interpretariati. Agjensia merr përsipër përkthimin, interpretimin dhe redaktimin e të gjitha materialeve të komunikimit që lidhen me emigracionin në Francë, në shqip, frëngjisht dhe anglisht; broshura, fletëpalosje, video, ligje, rregullore, intervista, histori personale dhe profesionale, biseda telefonike, trajnime face to face apo online në njërën nga këto gjuhë apo në dy gjuhë njëkohësisht, artikuj për web apo për shtypin e shkruar, forume online, përkthime dhe mbushje formularësh të ndyshëm administrativë etj.

Ne ju ofrojmë një gërshetim të plotë të përvojës në Francë me përvojën nga vendet burime të emigracionit

sqAlbanian
Verified by MonsterInsights